Hvad er clairvoyance

Clairvoyance betyder at se klart. Men begrebet bruges om både klarfølelse, klarhørelse og klarsyn.

Det dækker en bred vifte af evner, som f.eks. at se aura eller afdøde personer, at høre meddelelser fra åndelige vejledere eller at mærke, hvordan andre mennesker har det – fysisk såvel som psykisk.

Der har altid eksisteret mennesker med veludviklede psykiske sanser. Ofte er de blevet brugt som rådgivere og vismænd, men til andre tider er de blevet brændt på bålet som hekse. Sanserne kan bruges både med gode og dårlige hensigter. Derfor er etik og moral så vigtig i denne sammenhæng.

Hvorfor clairvoyance

Formålet med en clairvoyance er at give vejledning til at komme videre i livet på en god måde. Som regel kommer klienten på grund af nogle aktuelle problemer eller for at få hjælp i en beslutningsproces.

Man kan også søge clairvoyant vejledning som led i selvudvikling. Måske ønsker man hjælp til at forstå baggrunden for nogle handlingsmønstre. Det kan også være, at man gerne vil i kontakt med en afdød ven eller slægtning.

Hvordan foregår det

Hjælpen fra den åndelige verden gives i kærlighed. Jeg formidler budskaberne så direkte som muligt og sorterer ikke i dem. Den åndelige verden vil prioritere det vigtigste for dig at forholde dig til lige nu. Ofte vil det være sammenfaldende med det, du kom for, men vinklen kan være ny.

Andre temaer kan også komme frem. Jeg vil som regel komme ind på baggrunden for problemstillingerne samt selvfølgelig, hvad du kan gøre for at løse dem og komme videre i dit liv.

Du vil også få mulighed for selv at stille spørgsmål. Desuden kan du få clairvoyancen optaget på et bånd eller en CD, som du får med hjem. Clairvoyance kan i øvrigt foregå telefonisk.

Jeg arbejder med stor indføling og respekt for den person, du er.

Brug i øvrigt altid din egen sunde fornuft og fornemmelser for rigtigt og forkert. Du har selv ansvaret i dit eget liv.