Etikken er helt afgørende, når man arbejder med mennesker. Først og fremmest intentionen med arbejdet. Dernæst regler for, hvad man gør og ikke gør.

Jeg er medlem af Healerringen og Clairvoyantforeningen og har tilsluttet mig deres etiske regelsæt. Man kan klage til foreningerne, hvis man synes, at man har fået en dårlig behandling hos et af medlemmerne.

Her er de vigtigste etiske regler i mit arbejde:

  • Min intention er at hjælpe, på den bedst mulige måde for klienten
  • Jeg har fuldstændig tavshedspligt
  • Klienter under 18 år kan kun få en aftale med tilladelse fra forældrene
  • Jeg formidler ikke beskeder om fremtidig sygdom, død og ulykke
  • Jeg stiller aldrig ind på 3. person – kun på klientens forhold til andre mennesker
  • Jeg bruger aldrig mine evner i festligt lag eller påvirket af alkohol og lign.