21. februar 2013: Klarsyn og Sand Reading

Hjallese Forsamlingshus, Hjallesegade 31, 5260 Odense S.

For bestilling kontakt Spirit Odense, tlf. 43422797 el. post@spiritodense.dk

Bestilling dog ikke nødvendig

Pris 100 kr./80 kr. for medlemmer