Karmaloven

Karmaloven er en mekanisk, universel lov. En lov om, at alt hvad man sender ud på et eller andet tidspunkt vender tilbage til én. Som en boomerang. Tanker såvel som handlinger. Dette kan ske straks (instant karma) eller på et hvilket som helst tidpunkt senere i livet eller i et af de næste liv.

Karmaloven er en meget pædagogisk lov, som skal lære os medfølelse og kærlighed. Den er meget enkel og tager ikke parti. Der er altså slet ikke tale om straf, men om årsag og virkning. Og husk: Det er jo også de gode tanker og handlinger, der vender tilbage.

Tidligere liv

Vi har altid karma med fra vores tidligere liv. Der kan være sider af en selv, tanke- og handlingsmønstre, som man simpelthen ikke fatter oprindelsen af. Ofte kan baggrunden være i et tidligere liv. At vide det kan hjælpe til forståelse og accept – og dermed bane vejen for at slippe af med det.

Jeg tilbyder karmasitting, som er tilbageblik i de tidligere liv, som måtte være relevante i forhold til en nuværende problemstilling. Dette må ikke forveksles med regressionsterapi, som er noget helt andet. I regressionsterapi (som jeg ikke tilbyder) føres klienten tilbage og genoplever selv episoder fra tidligere liv. I en karmasitting er det den clairvoyante, der ser tilbage.

Af og til vil karmasitting opstå spontant under en clairvoyance, hvis den åndelige verden skønner at det er gavnligt. Men du kan også be´ om en karmasitting selv, og vi ser, hvad der dukker op……

Husk at være til stede lige dér, hvor du er, i det her liv 🙂