Sjælen lever evigt. Når vi dør, forlader den kroppen og opholder sig i den ikke-fysiske verden, indtil den på et tidspunkt inkarnerer igen. Med det menes, at den fødes igen i en ny krop, som en ny person, til et nyt liv her på Jorden. Sjælen er alt det åndelige i os, vores tanker og følelser.

Vores afdøde familiemedlemmer kommer ofte og ser til os og passer på os. Mange mennesker kan selv sanse det. Hvis man har et ønske om nærmere kontakt og ”samtale” med en afdød slægtning eller ven, er det muligt at få hjælp hos en clairvoyant. Der kan være tale om uafklarede forhold, noget man ikke fik sagt eller bare et ønske om kontakt og at vide, om de har det godt.

Hvis du ønsker kontakt med en afdød, kan jeg være talerøret. Som regel er det muligt at skabe kontakten. Af og til kan det dog ikke lade sig gøre. Grundene kan være forskellige, måske er tidspunktet bare ikke det rette. I et sådant tilfælde vil du kun skulle betale et beskedent beløb.

Der strømmer altid megen kærlighed til os fra vore afdøde venner og familiemedlemmer. Uanset eventuelle konflikter mens de levede. De har et andet perspektiv, når de er i den åndelige verden.